Det er Jesu ord på korset langfredag, men de samme ord finder vi i salme 22 i Salmernes Bog i det Gamle Testamente. Og nu er det også en salme i salmebogen af Hans Anker Jørgensen (DDS 197). Det hele handler om at føle sig forladt af Gud. At være overladt til sygdom, sorg, smerter og død. Og når vi føler smerte, så kan Gud vel ikke være med os, tænker vi. Gud er alt hvad der er godt. Hvor Gud er, er der glæde og fred. Så hvor gik Gud hen, da vi følte os ensomme og ulykkelige?

Svaret er, at Gud stadig er her sammen med os. Han er ikke gået sin vej og har ikke vendt sig bort fra os. I smertens dyb kan Gud være det eneste, der holder os fra at synke længere ned eller forsvinde ind i dødens mørke. Og skal vi dø, fordi vores tid her på jorden er levet til ende, så er Gud også med os der, hvor ingen andre kan følge os. Når menneskehænder må slippe en elsket ven, så er det menneske stadig i Guds hånd.

Men ikke al smerte stammer fra sygdom og død. Der er også den smerte, der kommer fra livet, fra skuffelser, nederlag og ensomhed. Når sindet gør ondt, og vi måske endda tænker, at nu kan det være nok. Nu kan vi ikke holde ud at leve mere. Enhver af os kan nå dertil, og mange af os har allerede prøvet at være der, hvor vi kan tænke, at det nok ville være bedre at være død end levende. Så har vi brug for hjælp. Fra mennesker, men også fra Gud.

Vi har brug for at mærke Hans nærvær og omsorg for os. Måske har vi også brug for tilgivelse for noget, vi har sagt eller gjort, mens vi har været fanget i vores eget private livsmørke. Så er det godt at kunne folde sine hænder og bede til den Gud, som altid hører og bønhører os, når vi beder til Ham i Jesu navn.


En dag vågner vi forhåbentlig op til en lysere morgen og kan sige som salmisten: Du har svaret mig! Gud taler om sin kærlighed til os i fuglenes sang og i rosernes duft, i en god vens kærtegn. Gud havde ikke vendt sig væk fra os, men gav os hele tiden hele sit skaberværks trøst. Det er videnskabeligt bevist, at lyset har helende kræfter, når vi bliver triste og modløse. Gud har altså i sin uendelige visdom givet os et værn mod åndeligt mørke i sit lys. 

Vi skal også huske, at Jesus sagde: Jeg er verdens lys, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh 8,12) Ved Jesus kan vi finde tilbage til alt, som er godt. Til glæden og fællesskabet. Der er god grund til at takke Gud for livet og lyset. Gud forlader os aldrig! Salmisten skriver: Der skal forkyndes om Herren for kommende slægter, man skal forkynde Hans retfærdighed for folk, der fødes, for Han greb ind!

Læs hele salmen i Bibelen Sl 22.