Vil du være med?

af sognepræst Hanne Lundsgaard

Vil du være med?

Frivillighed er et meget moderne ord i rigtig mange sammenhænge. I visse sammenhænge er frivillighed kommet på dagsordenen, fordi man har sparet de ansatte væk. I kirkelig sammenhæng har vi ikke sparet nogen væk. Frivillighed i kirkerne er på ingen måde nyt, man kan vel nærmest kalde det gammelt og evig aktuelt.

 

Når man gør noget frivilligt, gør man det af egen fri vilje. Det kan ske at ens børn ganske frivilligt hjælper med madlavningen, havearbejdet eller noget andet praktisk. Det er altid dejligt, når ting sker fordi nogen har lyst til at gøre tingene. Der er rigtig mange ting i livet vi gør frivilligt og af lyst. Det er frivilligt at deltage i mange ting, også i kirkens aktiviteter og gudstjenester. Og det gør vi så: Deltager i det vi har lyst til.

 

Man kan også ”melde sig som frivillig” – det betyder at man påtager sig et ansvar for en mindre eller større opgave. Man forpligter sig. Frivilligt arbejde er som regel ulønnet. Sundkirken er fx bygget og båret af frivillige kræfter. Da man i 1970’erne startede med at holde gudstjenester i Sundskolens gymnastiksal, var alle der hjælp til med de praktiske ting frivillige. Siden har vi fået egne lokaler, kirke og flere ansatte til mange af opgaverne. Men vi har stadig mange frivillige. Ikke kun omkring gudstjenesterne, men omkring alle sognets aktiviteter. I både Sundby og Toreby er der folk, der af fri vilje og lyst hjælper med at få tingene til at fungere. Der er frivillige børneklubledere, spejderledere, kordegne, spaghettikogere, kaffebryggere, sommerfesthjælpere, kagebagere, menighedsrådsmedlemmer oma.


Kirkernes liv er båret af frivillighed. Båret betyder at de frivillige kræfter har afgørende betydning for kirkerne. Uden de frivillige ville vi slet ikke være det sogn vi er, med de mange aktiviteter vi har. Vi er mange der sætter meget stor pris på frivilligheden og de frivillige i Toreby sogn. For det som mennesker gør af fri vilje og lyst, gør de som oftest med stor glæde og engagement. Det kan mærkes, når man kommer i vores kirker, at folk føler ansvar for tingene og glæder sig over fællesskabet. Der er altid plads til flere frivillige. Har du lyst til at bidrage på en eller anden måde, så er du velkommen til at kontakter præster, kirkemedarbejder eller menighedsråd og få en snak om mulighederne. Men først og fremmest håber vi at mange fortsat – ganske frivilligt - har lyst og vilje til at være en del af fællesskab i kirkerne.

 

Jesus sammenligner fællesskabet med et træ, hvor de mange forskellige grene har hver deres plads og vækstbetingelser, men alle hører til den samme stamme. Jesus er selv træets stamme, som holder sammen på det mangfoldige fællesskab. Et træ med mange livskraftige grene vokser sig stort og frodigt. Sådan et træ vil vi gerne have at kirken er.