"Mennesker trænger mennesker"

af sognepræst Hanne Lundsgaard

 

Mennesker har brug for mennesker. Ingen af os kan klare os alene, derfor har vores relationer så stor betydning for os. Et af de citater man ofte støder på, hvis man beskæftiger sig med relationer og menneskers forhold til hinanden er K.E. Løgstrups nok mest kendte ord: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af det liv i sin hånd. Det kan være meget lidt …. Det kan også være forfærdende meget….”.  


Vi vil naturligvis helst have at vi har det godt med hinanden, men sådan er det jo ikke altid. Så kan det ske at ”Skyld & skam” kommer på tale. Skyld er et klassisk begreb også i kirkelig sammenhæng. Skylden kan vi gøre noget ved. Når vi opdager at noget gik galt, så kan forsoning og Guds og menneskers tilgivelse give os mod til at leve videre på trods. Anderledes forholder det sig med skam. Skam og skyld er nemlig ikke det samme. Skyld handler om det vi gør, mens skam handler om vores væren. I de seneste år er der kommet fornyet opmærksomhed på denne forskel. Mange mennesker synes de har svært ved at leve op til nutidens krav og idealer om det perfekte liv. Så skammer man sig, måske over sit udseende, sine følelser, sine tanker. Man føler sig forkert og man skammer sig over at være den man er. Skam må vi behandle anderledes end skyld.


Når vi skammer os har vi ikke brug for tilgivelse, men for anerkendelse og kærlighed fra vores medmennesker og fra Gud. Disse temaer og mange andre som forholder sig til eksistens og tro indgår i den norske serie ”SKAM”, som mange unge og ligeså mange voksne har fulgt med i det sidste årstid. I serien følger vi en gruppe unge mennesker og deres liv og udfordringer. De oplever ting som de fleste, uanset alder, kender fra deres eget liv. Det handler om kærlighed, venskab, tro, sexualitet, utroskab, psykisk sygdom, identitet oma.


Men det allervigtigste i serien er nok hvordan de unge håndterer livets udfordringer. Overskriften ”mennesker trænger mennesker” stammer fra serien. På trods af alt det de ikke synes går godt, på trods af det de ikke har lyst til at tale om, det som de skammer sig over, så er de der for hinanden. De hjælper hinanden, de anerkender hinanden og hinandens særheder, de elsker hinanden og lever med hinanden på godt og ondt. Serien er ikke kristen, men der er masser af tro og kristendom i den. I kristen sammenhæng hedder anerkendelse og kærlighed også nåde.

Guds nåde er hans velgerninger mod os mennesker. Guds nåde afhænger ikke af hvad vi magter eller ikke magter med vores liv. Vores relation til Gud er båret af hans uforbeholdne kærlighed til os. Med den anerkendelse i ryggen skal vi ikke være bange for at vise omsorg og godhed mod hinanden. Når skyld og skam plager mennesker, når nogen – ligesom de unge i serien kommer galt af sted, i stort og småt – er vi der så for hinanden? Samler vi dem op, som falder? – Eller er vi dem der vender ryggen til og går forbi?