Så gør dog noget, Gud!

af sognepræst Christina Mielcke

 

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” (Jer 29,11)

 

Når vi ser os om i verden, ser på, hvad der sker – med oprør, krige og terror mange steder, også ganske tæt på os selv i Europa, så bliver vi i tvivl. Vil Gud os det godt? Er der overhovedet en Gud? Af og til ser det ikke sådan ud. Når krige sender millioner på flugt fra sønderbombede byer, når børn dør i vanvittige angreb på civile midt i hverdagen. Hvor er Gud så henne, og hvorfor gør Han ikke noget for at stoppe den slags?

 

Gud har gjort noget for at stoppe menneskelig ondskab. Han har givet os sin søn, Jesus Kristus, som sagde til os, at vi skal elske vor næste som os selv. Ja, Jesus sagde faktisk også, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. (Matt 5,44) Gennem Jesus har Gud givet os mange ord om, hvordan vi skal leve sammen her i verden.
Og ikke bare ord, men også eksempler til efterfølgelse. Dengang, da Jesus gik omkring i Israel og lærte mennesker om Guds vilje, var der også ufred. Der var krig og terror og daglige uretfærdigheder. Og Jesus talte stadig om, at vi skal elske hinanden. Han prædikede aldrig had eller oprør eller hævn. For som Guds søn vidste han, at hævnen alene er Guds. De onde vil komme til at betale for deres ondskab, om ikke her på jorden, så når de står for dommeren på den yderste dag.

 

Jesus vidste også, hvad had gør ved mennesker. Det splitter os, det nedbryder os og forurener vores sjæl og hjerte med ondskabsfulde tanker. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, og derfor skal vi altid prøve at skubbe det onde fra os og nægte at leve i had og uforsonlighed. Det kan vi godt, hvis vi vil. Hvis vi lytter til Jesu ord og holder os til dem, fremfor bare at løbe med, når der råbes på hævn. Gud vil os det godt. Men Han har også givet os en fri vilje til at vælge at gøre det onde. Når vi tager våben i hænderne, når vi lader hadet få frit løb, så har vi stillet os på mørkets side. På Satans side. Så gør vi ikke længere Guds vilje.

Hvis du tror, at du tjener Gud og vor Herre Jesus Kristus ved at forbande og forfølge andre mennesker, så har du læst for lidt i evangelierne, så trænger du til at læse Jesu ord om, at vi skal elske hinanden. Vi kan kun leve i håbet om en god fremtid for os selv og andre, hvis vi lægger vreden og hævngerrigheden bag os. Hvis vi lader os opsluge af mørket og ondskaben, så bliver vi præcis som dem, vi havde sat os for at bekæmpe. Derfor skal vi følge Jesus og leve som Guds børn i indbyrdes kærlighed. Da gør vi Guds vilje og kan håbe på at leve i en fredeligere verden.