WWJD

af sognepræst Hanne Lundsgaard

 

What would Jesus do? – Hvad ville Jesus have gjort? Det spørgsmål kan man stille, når man står overfor valgsituationer i livet.

 

Jesus hjælper dem der spørger om hjælp, Jesus er på de svages side, Jesus gør ofte noget andet end omverdenen forventer. Hvis vi gerne vil gøre som ham, fordi vi mener det han står for er rigtigt og godt, hvad skal vi så gøre i det liv, der er vores?

 

Hvad ville han gøre, hvis han var her i dag? I vores by, i vores land, ved vores grænse, i Europa, i krigens rædsel og i sultens mørke?

 

Hvad ville han gøre hvis han mødte en hjemløs? Hvis han mødte et barn, som var kommet væk fra sine forældre? Hvis han mødte en der frøs og manglede en trøje? Hvis han mødte en syg eller så et menneske sidde alene og ensom?

 

Nogle gange kan man sagtens forestille sig, hvad Jesus ville gøre. Andre gange er det knap så indlysende. Vi kan forsøge at se de andres liv ”indefra”. Vi kan prøve at sætte os i andres sted og prøve at forstå sammenhængen. Hvordan ville vi selv gerne behandles, hvis vi var i den andens sted? Lad os gøre mod andre, som vi gerne vil have at de skal gøre mod os. Det er den gode gyldne regel, som vi har fra Jesus.

 

Et er at have en god ide om, hvad der er rigtigt at gøre, noget andet er at have viljen og kraften til at gøre det. Jesus nøjedes ikke med at behandle andre, som han selv gerne ville behandles, han gjorde meget mere.

 

Hvem er min næste? Sådan spørger vi nogen gange. Jesu næstebegreb har ingen grænser. Desværre vil nogen måske tænke. Jesus interesserede sig ikke for principper, politik og ideologier. Han interesserede sig for mennesker, ja ikke bare interesserede sig for dem, han mødte alle med kærlighed, omsorg og nærvær.

 

Alle mennesker har værdi i sig selv. Alle har fået et liv her på jorden. Gud har skabt og skænket livet til hver enkelt af os, derfor har livet umistelig værdi. Et værdigt menneskesyn betyder at vi værner om hinandens liv og ikke kun om vores eget liv.

 

Ofte betyder det at man må tage den svages parti. Men det betyder også at man må behandle dem man ikke forstår og dem man er uenig med respekt og værdighed.

 

At have Jesus i centrum for menneskelivet, betyder at medmennesket aldrig er en ting eller et objekt. Han eller hun er ikke formål for det jeg gør. Medmennesket er menneske sammen med mig – ret og slet.

 

WWJD? Hvad ville Jesus gøre? – Det kan være godt at tænke, hver eneste gang man står med et spørgsmål eller en situation og hver eneste gang man møder et menneske i verden.