Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret. Der skal ikke bruges en særlig blanket.  Af brevet skal fremgå navn, adresse og fødselsdato.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. Som udgangspunkt kan man kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Derfor kan det være en god idé, at du underretter dine nærmeste om, at du ikke længere er medlem.

Fortryder du din udmeldelse af folkekirken, kan du blive indmeldt igen ved at udfylder og afleverer en Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken på kirkekontoret, Torebyvej 54, 4891 Toreby. Herefter kontakter én af kirkens præster dig, og du får en ny fødsels- og dåbsattest tilsendt.