Åbent hus er åbent hus for alle

Den 2. torsdag i månederne september til maj kl. 14 i Sundkirken.

 


Der startes med en fællessang hvorefter eftermiddagskaffen drikkes inden der kommer et foredrag, oplæsning eller vises lysbilleder, hvor en foredragsholder kan tage deltagerne med på en af sine egne gode oplevelser fra et spændende sted i verden. Det kan være alt fra rundtur i Nykøbing til dejlige, anderledes rejser fra meget fremmede egne af jorden.

 

De, der deltager i møderne, kommer ofte selv med forslag til arrangementerne, som Sundkirkekredsen står for.

 

Der betales et beskedent beløb for kaffen. Der er ingen medlemslister eller "klubvedtægter".

Alle er velkomne.

 

 

Se programmet for september - oktober - november 2020