Menighedsrådet har i 2019 besluttet at faktura for årlige ydelser på gravsteder bliver udsendt i maj måned, dermed falder betalingen midt i pasningsperioden.