Menighedsplejens

Menighedsplejens formål er at varetag diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.
 
Se referat fra årsmødet 6. april 2017
Se referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2018
 
Se vedtægt for menighedsplejen
 
Kontakt sognepræst Christina Mielcke, hvis du vil vide mere
 

Hjælp os med at hjælpeMenighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken og indbetalinger fra enkeltpersoner.
Bidrag kan indbetales til reg. 2650 konto 4381 159 472

Der kan også støttes via Mobilepay 90370
 
Skattefradrag
Hvis du ønsker skattefradrag for dit bidrag skal indbetalingen ske gennem De Samvirkende Menighedsplejer reg. 9541 konto 700 1797
 
Sammen med indbetaling af beløbet til De Samvirkende Menighedsplejer skal du oplyse dit navn og adresse og at beløbet er tiltænkt Toreby sogns menighedspleje.
 
En forudsætning er også, at De Samvirkende Menighedsplejer får dit cpr-nummer. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det oplyses telefonisk 36 46 66 66 eller du kan sende det i alm. brev til De Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby.
 
De Samvirkende Menighedsplejer indberetter beløbet til SKAT og det vil derefter fremgå af din årsopgørelse.

Sognets menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.
 
Bestyrelsen:
Formand: Sognepræst Christina Mielcke
Næstformand: Karen Melchior (valgt på årsmødet)
Kasserer: Kirsten Nielsen (valgt på årsmødet)
Øvrige medlemmer:
Sognepræst Hanne Lundsgaard
Brit Jensen (valgt af menighedsrådet)
Arne Jacobsen (valgt af menighedsrådet)
Ilona Nørgaard (valgt på årsmødet)
Suppleanter:
Kirsten Kofoed og Joan Koch Jensen
Referent:
Kirkemedhjælper Anne-Grethe Andersen
 
Se referat fra årsmødet 21. marts 2018
Se referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2018