Menighedsplejens formål er at varetag diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

 

Se referat fra årsmødet 6. april 2017

Se referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2018

Se vedtægt for menighedsplejen

 

Kontakt sognepræst Christina Mielcke, hvis du vil vide mere

 

Hjælp os med at hjælpe

Menighedsplejen bygger på private bidrag - fra indsamlinger i kirken og indbetalinger fra enkeltpersoner.

Bidrag kan indbetales til reg. 2650 konto 4381 159 472

Der kan også støttes via Mobilepay 90370

 

Skattefradrag

Hvis du ønsker skattefradrag for dit bidrag skal indbetalingen ske gennem De Samvirkende Menighedsplejer reg. 9541 konto 700 1797

Sammen med indbetaling af beløbet til De Samvirkende Menighedsplejer skal du oplyse dit navn og adresse og at beløbet er tiltænkt Toreby sogns menighedspleje.

 

En forudsætning er også, at De Samvirkende Menighedsplejer får dit cpr-nummer. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det oplyses telefonisk 36 46 66 66 eller du kan sende det i alm. brev til De Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby.

 

De Samvirkende Menighedsplejer indberetter beløbet til SKAT og det vil derefter fremgå af din årsopgørelse.