Bisættelser og begravelser

Når en person dør, skal de pårørende (eller en person de bemyndiger til det, f. eks. en bedemand) anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden dvs. kirkekontor eller sognepræst i det sogn, hvor afdøde boede.

 

Anmeldelse sker digitalt på www.borger.dk under "sundhed og sygdom" - "dødsfald og begravelse" - "dødsfald"

 

Vejledning i forbindelse med dødsfald kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside http://www.km.dk/kirke/livets-begivenheder/doedsfald/