Dåb og navngivelse

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund eller ved anmeldelse til kirkekontoret                                 

Dåb
Hvis I ønsker jeres barn døbt i Sundkirken, skal I henvende jer til sognepræst Hanne Lundsgaard.
Hvis I ønsker jeres barn døbt i Toreby Kirke skal I henvende jer til kirkekontoret.
Ud over dåb ved gudstjenesterne på søn- og helligdage, har vi dåbsgudstjeneste en lørdag hver måned på skift mellem sognets to kirker. Se datoer for kommende dåbsgudstjenester i kalenderen.

Navngivning ved anmeldelse
Navngivelse ved anmeldelse uden dåb skal ske digitalt på www.borger.dk under Familie og børn.