Fødsel og Faderskab


Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Kun ved hjemmefødsel uden jordemoder skal moderen anmelde fødslen, se vejledning

Faderskab
Forældre - der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed - skal dog indenfor 14 dage efter barnets fødsel indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gøres digitalt med NemID på www.borger.dk under "familie og børn" - "faderskab"