Vielse

Aftale om vielse træffes med en af sognets præster.

Tidligst 4 måneder før vielsen skal I sende en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune. Det gøres digitalt på borger.dk. Kommunen udsteder herefter en prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret.

Aftaler omkring selve vielsen træffes med pågældende præst.

Aftaler omkring pyntning af kirken træffes med kirketjeneren ved Sundkirken eller graveren ved Toreby Kirke senest 14 dage før vielsen.

Se mere om bryllup på folkekirken.dk