Der skal i år være valg til menighedsrådet, og det er første gang, at den nye valgform finder anvendelse. Læs mere om den nye valgreform her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212284

 

Der bliver således afholdt orienteringsmøde den 12. maj og valgforsamling den 15. september 2020 i alle sogne.

 

Der vil her på siden løbende komme forskellige oplysninger bl.a. om orienteringsmødet som afholdes i Sundkirken og valgforsamlingen som også holdes i Sundkirken.