Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet holder næste møde

Torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00 i Rytterskolen.

Dagsorden til mødet kan læses her

Referat fra mødet den 10. oktober 2019 kan læse her

 

Regnskab og budget

Menighedsrådets regnskaber og budgetter kan ses under Toreby sogn på sogn.dk.

Budgettet offentliggøres senest 15. januar i budgetåret.

Regnskabet offentliggøres senest 1. februar i 2. år efter regnskabsåret.