Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet holder næste møde

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00 i Sundkirken.

Referat fra mødet kan læses her

 

 

Regnskab og budget

Menighedsrådets regnskaber og budgetter kan ses under Toreby sogn på sogn.dk.

Budgettet offentliggøres senest 15. januar i budgetåret.

Regnskabet offentliggøres senest 1. februar i 2. år efter regnskabsåret.