Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet holder næste møde

Torsdag den 11. juni 2020 kl. 19.00 i Sundkirken

Referat fra mødet kan læses her

Referat fra mødet den 23. januar kan læses her

 

 

Regnskab og budget

Menighedsrådets regnskaber og budgetter kan ses under Toreby sogn på sogn.dk.

Budgettet offentliggøres senest 15. januar i budgetåret.

Regnskabet offentliggøres senest 1. februar i 2. år efter regnskabsåret.